payrollzorg.com

Payroll zorg

Welkom op de website met uitleg en informatie over payroll voor en in de zorg en welzijnssector in Nederland.

Misschien wilt u als werkgever in de zorg en welzijnssector uw verzorgend personeel geheel of gedeeltelijk bij een payrollbedrijf onderbrengen? Dan bent u bij payroll zorg aan het juiste adres. Payroll zorg is namelijk de website, die u hierbij verder kan helpen.

Allereerst geven wij u namelijk hieronder beknopte informatie over de dienstverlening payroll in en voor de zorg en welzijnssector in Nederland. Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen of wilt u meer payroll informatie voor en in de zorg en welzijnssector in Nederland van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijbijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor de zorg en welzijnssector in Nederland aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van payroll voor uw zorginstelling, verzorgend personeel en overig zorgmedewerkers in de zorg- en welzijnssector en de bijbehorende payrolltarieven in de zorg- en welzijnssector in Nederland.

Vraag een payrollofferte voor en in de zorg en welzijn aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is payroll?

U wilt zich richten op het werven en selecteren van goed en vakbekwaam verplegend en/of verzorgend personeel voor uw zorginstelling. Als geen ander weet u iedere keer weer, ondanks het tekort aan verplegend en/of verzorgend personeel in Nederland, de juiste zorgmedewerker voor uw openstaande functie te vinden. Maar vervolgens wilt u zich geen zorgen over alle zaken, die aan het formeel juridisch werkgever verbonden zijn, maken. Dan is payroll in de zorg voor u een zeer aantrekkelijke oplossing. Bij payroll neemt een payrollbedrijf u namelijk alle administratieve lasten en werkgeversrisico’s omtrent uw verplegend en/of verzorgend personeel uit handen. Dit zodat u en uw verplegend en/of verzorgend personeel zich weer op de zorg van patiënten in Nederland kunnen richten!

Waarom payroll in de zorg en welzijnsector?

De inzet van payrollkrachten is een uitstekende manier om incidentele en langdurige onderbezetting in de zorg en welzijn op te vangen. Helaas brengt de inzet van tijdelijke medewerkers veel werk en risico’s binnen de zorg en welzijn met zich mee. De oplossing voor u is dan payroll. Bij payroll neemt een payrollbedrijf namelijk alle administratieve rompslomp (o.a. arbodienstverlening) en werkgeversrisico’s omtrent uw verplegend en/of verzorgend personeel van u als werkgever over. U beschikt, tegen uiterst scherpe payrolltarieven, hierdoor met payroll over extra capaciteit voor uw zorginstelling, echter zonder allerlei financiële werkgeversrisico’s v.w.b. ziekte en ontslag.

Bij payroll schakelt u het payrollbedrijf pas in nadat u een geschikte kandidaat heeft gevonden. Op dat moment neemt het payrollbedrijf uw medewerker in dienst (op de loonlijst = payroll vertaalt uit het Engels) en tevens alle werkgeverslasten en -verplichtingen van u over. Het payrollbedrijf draagt dus zorg voor het gehele traject, van arbeidscontracten opstellen tot verzuimbegeleiding, van salarisbetalingen tot facturatie en van afdrachten van premies en loonbelasting tot de vlekkeloze verwerking van alle personele, wettelijke en CAO-wijzigingen binnen de zorg en welzijnssector.

Binnen de sector zorg en welzijn wordt payroll dus steeds vaker toegepast. Bij payroll zorg kennen wij de vele mogelijkheden van payroll voor uw verplegend en/of verzorgend personeel en zorginstelling en hebben wij ons daarom binnen de zorg en welzijnssector verder gespecialiseerd. Zo kunnen wij zorgen dat uw verplegend en/of verzorgend personeel uitstekende arbeidsvoorwaarden, die nauwelijks van uw eigen medewerkers in de zorg verschillen, krijgen. Dergelijke uitstekende arbeidsvoorwaarden maken het voor u nog meer mogelijk om de beste zorgmedewerkers op de arbeidsmarkt aan uw zorginstelling te binden.

Vraag een payrollofferte voor en in de zorg en welzijn aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Wat kost payroll binnen de zorg en welzijn?

De kosten van payroll zijn uit een aantal onderdelen opgebouwd. Wanneer u zelf in de zorg en welzijn verplegend en/of verzorgend personeel in dienst heeft, maakt uw zorginstelling deze kosten ook. Hierbij moet u echter met verschillende partijen rekening houden. U besteedt bijvoorbeeld uw salarisadministratie aan een loonadministratiekantoor of accountant uit en heeft een arbodienstcontract en ziekteverzuimverzekering bij een verzekeraar afgesloten.

U betaalt deze diensten allemaal apart en krijgt door iedere dienst en/of product er weer extra administratief werk bij. Bij payroll zorg besteedt u echter alles aan 1 partij uit. Hierdoor bent u in veel gevallen goedkoper uit en bespaart u direct op uw personeelskosten.

De volgende personeelskosten zijn o.a. bij payrolltarieven in Nederland inbegrepen: Brutoloon en werknemerspremies, werkgeverspremies, pensioen, afdrachten premies en loonbelastingen, reservering vakantie uren/dagen, reservering vakantiegeld, ziekterisico’s, salarisadministratie en contractbeheer.

Payroll zorg baseert haar payrolltarieven altijd op basis van het bruto uurloon, exclusief reserveringen vakantiegeld en dagen (idem uw CAO bruto uurlonen en WML), van een zorgmedewerker. Het payrolltarief bij payroll zorg wordt berekend door dit bruto uurloon met een zogenaamde payrollfactor (omrekeningsfactor of loonsom) te vermenigvuldigen. Dit is ook in de detacherings- en uitzendbranche gebruikelijk. De hoogte van de omrekeningsfactor bij payroll wordt mede door de functie, arbeidsverleden, CAO, soort arbeidsovereenkomst en ziekterisico’s bepaald.

U weet bij payroll zorg dus van te voren wat een zorgmedewerker in de zorg en welzijn u per gewerkt uur kost, daar u bij payroll alleen voor de daadwerkelijk gewerkte uren van uw verplegend en/of verzorgend personeel betaald. Bij ziekte of vakantie van een zorgmedewerker heeft u dan bij payroll ook geen personeelskosten.

Werkt u tenslotte met uitzendkrachten en/of gedetacheerden voor uw zorginstelling, dan bent u sowieso met payroll zorg 10-20% goedkoper uit! Hierbij kunnen de tariefverschillen, indien u hen op payroll overzet, tot wel enkele euro’s per uur oplopen.

Over payroll zorg

Wij van payroll zorg kunnen elke werkgever in de zorg en welzijn in Nederland een passende payrolloplossing tegen een scherp payrolltarief aanbieden. Vraag daarom nu direct bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor de zorg en welzijn in Nederland aan en ontvang deze offerte binnen 24 uur, boordevol informatie over payroll voor u, uw zorginstelling, uw verplegend en/of verzorgend personeel en overige medewerkers in de zorg en welzijnsector in Nederland!

Vraag een payrollofferte voor en in de zorg en welzijn aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollbedrijven in de zorg en welzijn

Enkele van de volgende payrollbedrijven bieden naast payroll zorg ook hun payrolldiensten o.a. in de zorg en welzijnssector aan. Sommige zijn net als ons in payroll voor verplegend en/of verzorgend personeel en zorginstellingen in de zorg- en welzijnssector in Nederland gespecialiseerd.

Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Pflex, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Please Payroll, Pay for People Payroll, Nedflex Payrolling, WePayPeople, Payroll Company, Payned Payrolling, PRO Payroll, Payper, Fortium Payroll en Next Payroll.

Voordelen van payroll in en voor de zorg en welzijn

Naast de bovengenoemde redenen (gemak en tijdswinst) zijn ook de volgende payroll voordelen voor veel werkgevers in de zorg en welzijn in Nederland doorslaggevend om te gaan payrollen.

Personeelskosten vooraf inzichtelijk met payroll in de zorg en welzijn

U weet vooraf wat uw personele kosten in de zorg en welzijn met payroll zullen zijn, zodat u hier in uw personeelskostenberekeningen en budgettering rekening mee kunt houden. U betaalt namelijk een vast payrolltarief over de daadwerkelijk gewerkte uren van uw verplegend en/of verzorgend personeel en ontvangt hiervan periodiek één factuur. Zo heeft u als voordeel op ieder moment en plaats 24/7 online een zeer nauwkeurige inzage met payroll in uw totale salaris- en personeelskosten van uw zorginstelling.

U blijft de baas binnen uw zorginstelling bij payroll

In de praktijk blijft u bij payroll voor uw verplegend en/of verzorgend personeel nog steeds 'de baas' binnen uw zorginstelling. Dit betekent dat het payrollbedrijf slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie bij payroll fungeert. U blijft met payroll in de zorg en welzijn namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw zorginstelling, echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren, verantwoordelijk. Voor uw verplegend en/of verzorgend personeel betekent dit dat er feitelijk ook niet veel met payroll verandert, behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener, op het gebied van personeel en organisatie, kunnen terugvallen.

Lagere personeelskosten met payroll in de zorg en welzijn

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kan payroll zorg uw personeels- en salarisadministratie van uw zorginstelling met payroll voor scherpe payrolltarieven verzorgen. In veel gevallen bent u zelfs met payroll goedkoper uit dan wanneer u uw verplegend en/of verzorgend personeel zelf in dienst zou hebben. U bespaart namelijk met payroll aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, arbokosten en niet te vergeten kosten bij ziekte. Bovendien bent u met payroll in de zorg en welzijn veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau in en voor de zorg en welzijnssector samenwerkt. Hierbij zijn de verschillen, indien u in plaats van uitzenden van payroll gebruikmaakt, soms wel enkele euro's per uur!

Geen werkgeversrisico's meer met payroll in de zorg en welzijn

Uw huidige en/of nieuw geworven verplegend en/of verzorgend personeel werkt exclusief voor u, maar staat bij het payrollbedrijf op de loonlijst (= vertaling uit het Engels van payroll). Het payrollbedrijf is als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw verplegend en/of verzorgend personeel. U heeft bij payroll namelijk geen verplegend en/of verzorgend personeel meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekteverzuim meer met payroll in de zorg en welzijn

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) zorgmedewerkers bij payroll meer bent, heeft u als voordeel ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen bij payroll in de zorg en welzijn niet.

Minder administratie met payroll in de zorg en welzijn

Alle administratieve handelingen zijn bij payroll dus voor rekening van het payrollbedrijf. U moet hierbij denken aan de loonbetalingen, het beantwoorden van vragen, contracten opstellen/verlengen, ziekmeldingen, begeleiding bij ziekte en bijhouden van veranderende CAO, wet- en regelgeving. Kortom, met payroll in de zorg en welzijn in Nederland heeft u weer tijd voor belangrijkere zaken binnen uw zorginstelling.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw verplegend en/of verzorgend personeel ook te maken heeft, door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis (bij uw accountant betaalt u nu per minuut!) antwoord te krijgen op uw vraag. Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en diverse collectieve verzekeringen voor uw verplegend en/of verzorgend personeel bij payroll geregeld. U ziet aan uw verplegend en/of verzorgend personeel wordt door payroll zorg bij payroll ook gedacht. Na dit gelezen te hebben, wilt u misschien nog meer over wat payroll voor u of uw verplegend en/of verzorgend personeel in de zorg en welzijn in Nederland kan betekenen weten? Vraag daarom nu snel een payroll adviesgesprek of payrollofferte voor en in de zorg en welzijn in Nederland bij ons aan!